کاربرد لحاف بتنی FP (FILTER POINT)

کاربرد لحاف بتنی FP (FILTER POINT)

کاربرد لحاف بتنی : لحاف بتنی از پارچه بافته شده دو لایه است که در بعضی نقاط بسته به ضخامت نهایی مورد نظر به هم وصل شده است .ضخامت نهایی این محصول با توجه به میزان تزریق بتن از 13 تا 20 سانتی متر متغیر می باشد و در کاربردهای زیر استفاده میشود:

حفاظت سواحل

حفاظت از شیب ها

پوشش کانال و خطوط لوله شناور

کنترل کننده فرسایش در مسیرهای جریان آب اضافی(طغیان سیل)

ورودی و خروجی آبگیر دایک ها یا سیل بندها و حوضچه ها

در ساحل کانال ها،رودخانه ها و سازه های بنادر و بستر رودخانه ها

محافظت از بستر و دیوار رودخانه ها

ایجاد سیل شکن و دیواره های خاکی در سواحل دریاها

ساخت جزیره مصنوعی

ایجاد شیب بندی و محافظت خاک بستر و کنترل فرسایش دایک ها و سواحل،کانال ها،رودخانه ها و دریاها

تثبیت بستر رودخانه

لاینینگ کانال ها در حین بهره برداری (در حالت پراز آب)

پوشش پایه های پل ها

پوشش در خاکریزها،سدها،اسکله ها و موج شکن ها

کاربرد لحاف بتنی FP (FILTER POINT)

لحاف بتنی EN (ENVIRONMENT)

در این نوع لحاف بتنی ضخامت نهایی با تزریق بتن در داخل پارچه دو لایه بین 10 تا 13 سانتی متر می باشد که دلیل این امر،سایز نقاط فیلتر می باشد که از نوع لحاف بتنی FP بزرگتر شده و در نهایت فضای کمتری برای تزریق بتن در داخل پارچه باقی می ماند.کاربرد لحاف بتنی گسترده است و ما کاربرد های متنوع آن را شرح میدهیم.

این نوع محصول برای حاشیه کانال ها،رودخانه ها و آبگیرها و پایدارسازی شیب هایی که از لحاظ محیط زیست و ایجاد فضای سبز حائز اهمیت است ،استفاده میشود.

لحاف بتنی EN قابلیت کاشت گل و گیاه را دارد که علاوه بر خصوصیات اصلی لحاف بتنی ،ظاهر زیبا و فضای سبز را ایجاد میکند.

لحاف بتنی EN (ENVIRONMENT)

لحاف بتنی FX

درجاهایی که بارهای هیدرولیکی به بستر خاک یا شیب وارد میشود و نیاز به مقاومت بیشتری در مقابل این بارهاست از لحاف بتنی FX استفاده میشود .از این رو این محصول تا ضخامت 60 سانتی متر می تواند از بتن پر شود و از نظر ظاهری شکلی متفاوت ایجاد میکنند و به همین دلیل تا حدی کاربردهای خاص تری دارند .این نوع لحاف بتنی انعطاف پذیری در 4 جهت را همانند لحاف بتنی FP  ندارند.

لحاف بتنی FX