بایگانی نویسنده: kplico

لحاف بتنی برای پوشش لوله

لحاف بتنی برای پوشش لوله : بیشتر از لوله ها در برابر  سرما و گرما و فشار های احتمالی که ممکن است به لوله های آب و گاز و … وارد شود از لحاف بتنی استفاده میکنند تا آنها را از عوامل بیرونی حفظ نمایند و طول عمر آنها را باال ببرند و تعمیرات هزینه […]

ژئوسنتتیک چیست؟

ژئوسنتتیک چیست؟ کاربرد های ژئوسنتتیک کیا پارس لایه

ژئوسنتتیک ها محصولات پلیمری (پلاستیکی) ساخته دست بشر هستند که برای حل مشکلات ژئوتکنیکی در پروژه های ساختمانی استفاده می شوند. آنها ممکن است ساختارهای مسطح، نواری یا سه بعدی باشند. ژئوسنتتیک ها در طیف گسترده ای از کاربردهای مهندسی عمران استفاده می شوند. ژئوسنتتیک ها اجزای کلیدی یک سیستم یا ساختار هستند که برای […]