بایگانی دسته‌ی: کیا پارس لایه

استخرهای ژئوممبرین

استخرهایی که برای آب بندی و عایقبندی از ژئوممبرین استفاده میکنند و در واقع با ژئوممبرین ساخته میشوند استخر های ژئوممبرین نام دارند. این استخرها به دلیل اینکه از مواد پلیمری انعطاف پذیر ساخته شده اند مانع نفوذ آب به زمین میشوند و آب هدر نمیرود. برای استفاده از ژئوممبرین باید یک یا چند لایه […]

ژئوسنتتیک در مهندسی عمران و ساختمان

ژئوسنتتیک در مهندسی عمران و ساختمان

ژئوسنتتیک در مهندسی عمران و ساختمان : ژئوسنتتیک در صنایع عمرانی، مهندسی خاک و ساختمان کاربرد دارد که عمدتا از مواد پلیمری ساخته می شوند. ژئوسنتتیک‌ها به شکل ژئوگریدها،ژئوتکستایل های بافته و نبافته ،لحاف بتنی،ژئوممبرین ها و… عرضه می شوند. کاربرد ژئوسنتتیک بهبود ویژگی‌های مکانیکی و هیدرولیکی خاک‌ها تقویت سازه‌های خاکی مدیریت آب  کنترل تراکم […]

ژئوگرید

ژئوگرید

ژئوگرید یک نوع ژئوسنتتیک است که از مواد پلیمری مقاوم ساخته شده است و به صورت فیبرهای متصل به هم هستند که دارای ضخامت و روزنه هایی می باشند. ژئوگریدها باعث افزایش مقاومت در برابر کشش و فشار در خاک می‌شوند و از ایجاد تغییرات جهتی و تراکم در خاک جلوگیری می‌کنند و باعث مقاومت […]

لاگن ها یا مخازن نفتی

لاگن ها یا مخازن نفتی

لاگن ها یا مخازن نفتی :لاگن چیست؟ برای نگهداری پسابهای صنعتی،لاگن ها یا مخازنی به صورت حوضچه های بزرگ و با رعایت اصول مهندسی  حفر میشود که بتوان این پسابهای نفتی یا صنعتی را در آن جمع آوری نمود . لاگن های پساب صنعتی برای اینکه پساب های صنعتی جذب محیط زیست نشوند می بایست از […]