بایگانی دسته‌ی: کیا پارس لایه

لاگن ها یا مخازن نفتی

لاگن ها یا مخازن نفتی

لاگن ها یا مخازن نفتی :لاگن چیست؟ برای نگهداری پسابهای صنعتی،لاگن ها یا مخازنی به صورت حوضچه های بزرگ و با رعایت اصول مهندسی  حفر میشود که بتوان این پسابهای نفتی یا صنعتی را در آن جمع آوری نمود . لاگن های پساب صنعتی برای اینکه پساب های صنعتی جذب محیط زیست نشوند می بایست از […]