ژئوتكستايل در محل های دفن زباله

ژئوتكستايل در محل های دفن زباله

يكی از پر كاربردترين موارد استفاده از ژئوسنتتيك در ساخت و ساز دفن زباله ميباشد كه به عنوان يك لايه محافظ ژئوممبرين غير قابل نفوذ بين مواد زائد و خاك زيرين قرار می گيرد و از تماس مواد زائد با خاك جلوگيری ميكند. استفاده از ژئوممبرين ها باعث جلوگيری از نفوذ شيرابه (مايع آلوده به مواد زائد ) به خاك و آلوده شدن آب های زيرزمينی ميشود.

ژئوتكستايل در محل های دفن زباله

مزايای ژئوتكستايل در محل های دفن زباله

نصب سريع و آسان

محافظ برای ورق های ژئوممبران

زهكشی درپوش محل دفن زباله

جمع آوری و پخش گاز

حفاظت ژئوممبران

زهكشی شيرابه پايه و كنار شيب دفن زباله

زهكشی آبهای زيرزمينی پايه

تثبيت روكش خاك محل دفن

كنترل فرسايش شيب جاده های حمل و نقل

يكی ديگر از كاربرد ژئوتكستايل در ساخت و ساز محل دفن زباله ها استفاده به عنوان يك لایه تقويت كننده و كنترل فرسايش است. كه برای تقويت ساختار و كمك به بهبود پايداری محل دفن زباله مناسب است. ژئوتكستايل ها را می توان بر روی سطح مواد زائد قرار داد و با ايه ای از خاك پوشاند تا حمايت بيشتری ايجاد كند و به جلوگيری از فرسايش كمك كند. همچنين می توان از آنها برای تقويت كناره های محل دفن زباله برای كمك به جلوگيری از رانش زمين استفاده كرد.

از ژئوتكستايل ها و كامپوزيت های زهكشی نيز می توان در ساخت و ساز دفن زباله برای كمك به زهكشی استفاده كرد. ژئوتكستايل ها و كامپوزيت های زهكشی را می توان در زير مواد زائد قرار داد تا آب را تخليه كند و به جلوگيری از ايستادن آب و كاهش خطر تشكيل شيرابه كمك كند.

ژئوتكستايل ها ابزار ارزشمندی در ساخت و ساز دفن زباله هستند زيرا می توانند پايداری و عملكرد محل دفن زباله را بهبود بخشند و در عين حال هزينه های نگهداری و تعمير را نيز كاهش دهند.

قيمت ژئوتكستايل برای استفاده در محل دفن زباله

قيمت انواع ژئوتكستايل با توجه به كيفيت و ضخامت آن ميتواند متغير باشد برای كسب اطلاعات بيشتر درخصوص قيمت ها با ما در تماس باشيد تا شما عزيزان را همراهی كنيم .شرکت کیا پارس لایه