مزیت لحاف بتنی در مقایسه با قالب بندی بتن

مزیت لحاف بتنی در مقایسه با قالب بندی بتن

در این مقاله مزیت لحاف بتنی در مقایسه با قالب بندی بتن به طور کامل شرح داده شده است ، خصوصیات کلی : مواد اولیه تشکیل دهنده لحاف بتنی ،نخ  های تناسیتی (High Tenacity) می باشد که ازدیاد طول تا حد پارگی آن می بایست زیر 15% باشد که قابلیت استفاده در این محصول را داشته باشد. این پارچه های دو لایه به عنوان بستری مناسب برای تزریق بتن در بسیاری از پروژه های کنترل فرسایش قابل استفاده اند.

لحاف بتنی از دولایه پارچه تشکیل شده که توسط نقاط فیلتر به هم متصل می شوند و با تزریق دوغاب ریزدانه بسیار روان (بتن اسلامپ بالا) پر میشود، تا یک پوشش بتنی بادوام حاصل گردد.

این روش راهی مناسب برای فرم دادن به بتن می باشد که در کنترل فرسایش بستر رودخانه ها و شیب ها بسیار کارآمد است. مزیت لحاف بتنی در مقایسه با قالب بندی بتن

لحاف بتنی یا قالب بندی بتن

بتن برای رسیدن به مقاومت فشاری مشخصه خود نیاز به قالبی دارد تا فرم آنرا بگیرد و سفت شود و در این راستا  استفاده از لحاف بتنی (fabric formed concrete) هزینه کمتری نسبت به قالب بندی بتن با آجر، سنگ یا فلز در پایدارسازی شیب ها و بستر رودخانه ها دارد و ارزان تر می باشد.

لحاف بتنی میتواند در مواردی که جریان آب وجود دارد هم اجرا گردد که این مورد در ارتباط با قالب بندی بتن صدق نمیکند همچنین در لحاف بتنی به دلیل پوشش بتن با پارچه انعطاف پذیر، بتن میتواند شکل بستری را که رو آن قرار میگیرد را داشته باشد و این امر مانع ایجاد فضای خالی بین لحاف بتنی و بسترشیب ها میشود در صورتی که این مورد در ارتباط با قالب بندی بتن صدق نمیکند.

پارچه لحاف بتنی و نقاط فیلترروی آن نقش درز انبساط و انقباض را می تواند ایفا کند که این امر در دوام بتن پر شده در داخل آن موثر است.

لحاف بتنی یا قالب بندی بتن