دهمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی، صنایع تجهیزات و خدمات وابسته : این نمایشگاه در تاریخ ۴ تا ۷ مهرماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید

نمایشگاه 2
نمایشگاه

شرکت کیا پارس لایه