مترو و تونل (ژئوممبران PVC)

Home » پروژه ها » مترو و تونل (ژئوممبران PVC)

1- مترو مشهد ( موسسه رهاب )

2- مترو شیراز

3- مترو خط 1 تهران

4- مترو خط 3 تهران

5- مترو خط 4 تهران

6- مترو خط 6 تهران

7- مترو خط 7 تهران

8- مترو شهر تبریز

9- مترو اصفهان

10- تونل شهید حکیم ( موسسه حرا)

11- تونل های جاده هراز ( موسسه علی ابن ابطالب)

12- تونل های ازاد راه تهران – شمال ( پورنام ، ارسا ساختمان و …)

13- مترو شهر قم ( موسسه حرا)

Posted on