1- لاگن های ابهر

2- لاگن های اهواز

3- لاگن های مراغه

4- لاگن های دهکده گل محلات

5- تصفیه خانه ابهر

6- استخرهای پساب و مخازن آب مشهد

7- سد زرمهر تربت حیدریه

8- تصفیه خانه موقت شهر صدرا شیراز

9- کانالهای آب هلا احمر قزوین

10- استخرهای پرورش ماهی گرمسار

11- آب و فاضلاب مشهد
12- رودخانه مهر ساری

Posted on