ژئوتكستايل مسلح

Home » ژئوتكستايل مسلح

در بسياري از پروژه هاي عمراني استحكام كششي در دو جهت و مقاومت سوراخ شدگي بالايي مورد نياز است كه با توجه به حساسيت در خصوص ميزان عبور دهي ذرات بر آن شديم تا ژئوتكستايل مسلح را توليد نماييم. اين محصول از دو جزء بافته و نبافته به صورت غير قابل تفكيك تشكيل شده و بخش بافته آن استحكام كششي بالا، پانچينگ بالا ، ازدياد طول پايين و بخش نبافته آن ضخامت و تنظيم عبور ذرات ريز دانه را به عهده دارند.

ژئوتكستايل مسلح توليدي اين شركت با استفاده از تكنولوژي روز اروپا و با همكاري متخصصين ايراني و خارجي از گرماژ 300 الي 600 گرم در متر مربع با عرض 3 متر و مقاومت كششي تا 120 كيلو نيوتن بر متر قابل توليد مي باشد .

موارد كاربرد :

راه سازي، راه آهن، اسكله سازي، سد سازي، ژئوبگ، زير سازي باند فرودگاه و …

Product grade(geotextile pes&pp)

RW300

RW500

RW600

Characteristics

Test method

Unit

Mass per unit area

EN ISO 9864

g/m2

300+20

500+20

600+20

CBR test

EN ISO 12236

KN

6/5

7/41

9/8

Cone drop test

EN 918

mm

12/40

10.33

8/25

Tensile strength

EN ISO 10319

KN/m

50

68

97

Elongation

EN ISO 10319

%

18

14

12

Characteristic opening size total O90

EN ISO 12956

Um

90

75

68

مختصري از پروژه هاي انجام شده و يا در حال اجرا :

  • زير سازي باندهاي كناره فرودگاه عسلويه
  • پروژه دريايي بندر و اسكله LNG عسلويه
  • سد زرمهر تربت حيدريه