ژئوتكستايل بافته

Home » ژئوتكستايل بافته

اين نوع ژئوتكستايل كه از منو و يا مولتي فيلامنت پلي پروپيلن يا پلي استر (هاي تناسيتي) از گرماژ 150 الي 700 گرم در متر مربع و عرض 2 متر توليد مي گردد ، زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه استحكام بالا ، ازدياد طول كم ، ضخامت كم و روزنه هاي بازتر يا بسته ترنسبت به نبافته مورد نياز باشد .جدا سازي ريز دانه ها و درشت دانه ها در تسليح وپايدارسازي خاك مي بايست طوري صورت گيرد كه عبور دهي مايعات به سهولت انجام شده و از فشار هاي هيدرواستاتيك بكاهد.

اين محصول كه در مقابل محيط هاي بيولوژيكي و شيميايي و به طور طبيعي در مقابل همه اسيدها ، قليا ها ، با كتري ها وا قارچ ها مقاوم است بار وارده بر خود را به بهترين حالت توزيع كرده و افزايش عمر جاده ها را علاوه بر هموار نگه داشتن آنها به دنبال دارد.اين خط توليد با ظرفيت توليد 20000 متر مربع در ماه در سال 1390 به بهره برداري رسيده است.

موارد كاربرد :

تسليح و پايدارسازي خاك-راه سازي – زير آسفالت – راه آهن – سد سازي وبه طور كلي فيلتراسيون و جداسازي

مختصري از پروژه هاي انجام شده و يا در حال اجرا :

1- راه آباده به شهرضا

2-جاده فيروزكوه-شهر فيروز كوه

3- پروژه تحقيقاتي وزارت راه اتوبان تهران قم

و…